برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح کالبدی روستاهای جنوب «تهران»گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شهرسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1373

کارفرما: استانداری تهران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

طرح های روستایی، امروزه در مراکز دهستان ها، روستاهای بالای 400 خانوار و روستاهای در حال رشد اجرا می شود.روستاهای مستثنا از این قاعده و به عبارتی روستاهای کوچک، دارای هیچ برنامه یا طرحی نیستند.
به منظور تدوین برنامه ای برای روستاهای کوچک با قیمت اندک طرح کالبدی با مطالعات زیر به «استانداری تهران»پیشنهاد و تعداد 10 روستا به عنوان نمونه مطالعه شد و در شوراهای مختلف مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. با توجه به نتایج طرح فوق، چنین طرحی برای سایر روستاهای کشور اجرا می شود:
- مطالعه کاربری اراضی (وضع موجود و پیشنهادی)
- مطالعه مربوط به معابر اعم از «شیب معابر، عرض معابر و درجه بندی» (وضع موجود و پیشنهادی)
- مطالعه کیفیت ابنیه
- مطالعه تراکم بافت
- مطالعه نوع مصالحکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):