برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازسازی «کارتریچ»های تاخیر زمانیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
خداکرمی حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: نهاجا

خروجی طرح: 

دانش فنی تدوین و همراه با نمونه ای تولید شده به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به مشکلاتی که در تولید «کارتریج»های تاخیر زمانی از نظر سرمایه گذاری سخت افزاری وجود دارد و نیز موافقت نمایندگان فنی مصرف کننده، در نظر است زنجیره آتش کلیه محصولات موجود به استثنای ستون تاخیر زمانی بازسازی شود و قطعات و مواد ساخته شده با ستون فعلی مونتاژ شوند.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- تهیه پوکه های مورد نیاز
- تعیین فرآیند مونتاژ کارتریج ها
- تعیین جنس قطعات و آنالیز آن ها
- سفارش و خرید مواد
- بازسازی و آزمایش تعداد 9کارتریج از انواع 0.3، 0.4 و 0.75 ثانیه در فاز امکان سنجی
- تحویل محصولات نهایی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):