برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی تخصصی ادعانامه «کنسرسیوم GNPS » در مورد پنج و مهره «دکل ها»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی سازه

پژوهشگران: 
ملایک محمدباقر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1365

کارفرما: وزارت پست و تلگراف و تلفن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«کنسرسیوم GNPS» به دنبال اختلاف نظر فنی با مشاور در مورد نوع پیچ و مهره مورد استفاده ادعای خسارتی را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده بود که بررسی فنی این ادعای خسارت از «گروه سازه» خواسته شد. هدف از این بررسی یافتن موارد نقض و عدول از آیین نامه ها و استانداردها توسط پیمانکار بود.
گزارش جامع در مورد استفاده از پیچ و مهره در دکل ها به صورت مستدل و کاملا تخصصی تهیه شد و ضمن ارائه در یک جلسه هماهنگی با دیگر پی گیری کنندگان این دعوا (در موارد مالی و حقوقی) نکات مهم آن توجیه گردید. حاصل این کار با استقبال شدید مسوولان«شرکت مخابرات» مواجه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):