برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکمیل برنامه کامپیوتری «طراحی مبدل های حرارتی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
نیک اختری حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1372

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

بسته نرم افزار کامپیوتری برای طراحی مبدل های حرارتی ساخته شده و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در بیش ترین کارخانجات کوچک و بزرگ شیمیایی از مبدل های حرارتی استفاده می شود ولی مرجع مناسبی برای طرح این قبیل دستگاه ها وجود ندارد، بنابراین تهیه یک بسته نرم افزار کامپیوتری برای طرح مبدل های حرارتی ضروری تشخیص داده شد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- مطالعه مراجع مختلف و آشنایی با خواص و کاربرد انواع مختلف مبدل های موجود
- شناسایی عوامل مهم در طراحی مبدل ها
- محاسبات و طراحی اولیه با استفاده از مراجع موجود
- ارائه روش کامپیوتری کردن محاسبات
- تصحیح و تکمیل محاسبات انجام شده در راستای استفاده از برنامه برای کلیه موارد و کاربردها
- بررسی روش های حل و آنالیز
- بهینه سازی مدل تهیه شدهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):