برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت نوعی مجموعه الکتریکی و احتراقی «اسکوئیب»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
خداکرمی حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از طرح، طراحی و تدوین دانش ساخت یک مجموعه انرژی زای شیمیایی بوده است که می تواند به عنوان یک سوئیچ از طریق انرژی الکتریکی شروع به واکنش و تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره شده به حالت فعال نماید.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
-
بررسی و طراحی فرآیند ساخت قطعات احتراقی و غیر احتراقی
- طراحی ابزار و قالب های مرحله ساخت
- طراحی فرآیند مونتاژ اجزا غیراحتراقی و ساخت تجهیزات مونتاژ
- مونتاژ قطعات غیراحتراقی نمونه تحقیقاتی و عملیاتی
- طراحی و ساخت قالب های مونتاژ نهایی
- تهیه مدارک و تدوین شرایط تحویل گیری
- طراحی و ساخت تجهیزات تست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):