برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ترکیبات «ایمیدازولین» در کاهش خوردگیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
جبلی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1371

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

بر اساس پژوهش انجام شده و نتایج به دست آمده، امکان طراحی واحد نیمه صنعتی این ماده فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح، تست آزمایشگاهی مشتقات «ایمیدازولین» و بررسی تاثیر آن ها در کاهش خوردگی محیط های نفتی بر فلزات بود. کاربرد این مواد در صنایع نفت و صنایع وابسته به آن بسیار بوده و دستیابی به دانش فنی تولید آن، امکان تهیه این مواد را در داخل کشور مهیا می سازد.
در این مرحله، مواد بازدارنده خوردگی حاصل از طرح های قبل، در محیط های آزمایشگاهی و در شرایط عملیاتی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج به دست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. پس از بهینه سازی نتایج، گزینه های مناسب برای طراحی واحد نیمه صنعتی انتخاب شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):