برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت فرمان ها و تجهیزات کنترل نهایی «اکسل پیکان 1600»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1373

کارفرما: صنایع موشکی پارچین

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این پژوهش ضمن تحقیقات کاملی در مورد عملکرد «اکسل»، کلیه وسایل و ابزارهای لازم برای کنترل تمامی قطعات و اجرای مجموعه اکسل پیکان 1600 طراحی و ساخته شد. همچنین آزمایش های مختلفی برای کنترل مجموعه اکسل طراحی گردید.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارت است از:
- بررسی و تثبیت نقشه های اکسل
- طراحی و ساخت فرمان های کاری و تجهیزات کنترلی
- طراحی آزمایش های لازم برای تعیین خصوصیات اکسل پیکان 1600
- تعیین روش کنترل نهایی مجموعه اکسلکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):