برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی، نظارت بر ساخت و نصب دستگاه «Impregnation»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
احترام حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1373

کارفرما: شرکت ایران خودرو

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف طرح، طراحی دستگاه «Impregnation» نظارت بر ساخت و نصب آن می باشد. روش کار دستگاه پر کردن حفره ها، آب بندی قطعات ریخته گیری، تزریق چسب مخصوص در داخل حفره های میکروسکوپی و مک های انقباضی قطعات و آب بندی آن ها می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- مطالعه اولیه درباره دستگاه «
Impregnation»
- طراحی و تهیه نقشه های سازه های مورد نیاز دستگاه
- تعیین مشخصات و تهیه نقشه بخش محرکه سیستم شامل قسمت های مکانیکی، الکتریکی، وسایل و تجهیزات محرکه و کنترل کننده مورد نیاز
- تهیه لیست و مشخصات قطعاتی که باید خریداری شود
- تهیه نقشه مونتاژ کامل دستگاه
- نظارت بر ساخت و نصب و راه اندازی دستگاهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):