برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان ساخت تجهیزات فنی و آزمایشگاهی آزمایشگاه های تحت پوشش وزارت راه و ترابریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی محمدولی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

1- تهیه و ارائه راهکارها و سیاست های مورد نیاز برای حل مشکلات موضوع طرح
2- تعریف در قالب امکان سنجی ساخت وسایل آزمایشگاهی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف این طرح شناسایی تجهیزات آزمایشگاهی قابل ساخت متعلق به آزمایشگاه های وزارت راه و ترابری است. برای این منظور ابتدا کلیه آزمایشگاه های وزارت راه و ترابری شناسایی شده و تجهیزات هر یک از آنها بررسی شدند با توجه به کثرت و پراکندگی آزمایشگاه های فنی و مکانیک خاک نسبت به سایر آزمایشگاه های تابعه وزارت راه و ترابری، تمرکز تحقیقات بر روی آنها صورت گرفت و برآورد سطح فناوری بر روی تجهیزات آنها که تا کنون در داخل ساخته نشده و یا با کیفیتی نامطلوب ساخته شده اند، صورت گرفت و صرفه اقتصادی جهت تولید و یا سرمایه گذاری برای تولید آنها با توجه به سهم دانش فنی در قیمت تمام شده و سطح آن نسبت به امکانات داخلی ارزیابی شد. در ادامه به تبیین وضعیت موجود در خصوص نحوه تامین و تولید تجهیزات آزمایشگاهی پرداخته شد و راهکارهایی در جهت بهبود این شیوه ارائه گردید. در این موضوع موانع و مشکلات سازندگان نیز مدنظر قرار گرفت و بر اساس آن راهکارهایی جهت بهبود روند سازماندهی و مشکلات اجرایی و قانونی ارائه گردید. در پایان به بررسی آثار و فواید انجام این طرح پرداخته شد و با ارائه الگوریتمی میزان اشتغال زایی و صرفه اقتصادی چنین سرمایه گذاری ارزیابی گردید.
نتایج حاصل از طرح به شرح ذیل است
:
برآوردی از سطح فناوری تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ با توجه به توانمندی های ساخت در داخل
- برآورد صرفه اقتصادی جهت سرمایه گذاری برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی و گزینش تجهیزات به صرفه برای تولید
- لزوم انجام پیش بینی بر اساس برنامه های بلندمدت توسعه ای کشور و اقدام در جهت تامین نیازها
- شناسایی مشکلات اجرایی و قانونی موجود در مسیر سازندگان برای تولید محصول با کیفیت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):