برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کیت شیمیایی جهت مدارس نظام جدیدگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
فضیلی ساسان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: اداره کل آموزش و پرورش استان تهران

خروجی طرح: 

نمونه های ساخته شده به کارفرما تحویل داده شد و در حال حاضر نیز تولید و بسته بندی می شود و قابل واگذاری به مصرف کننده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

در این طرح کیت شیمی و زیست شناسی مدارس نظام جدید آموزش متوسطه با توجه به سفارش وزارت آموزش و پرورش تولید می گردد.
کیت شیمی شامل حدود 100 قلم مواد شیمیایی جامد و مایع و کیت زیست شناسی شامل حدود 20 قلم از مواد ذکر شده می باشد.
این مواد با توجه به آزمایش های ذکر شده در کتاب آزمایش های شیمی و زیست شناسی تهیه می گردد. بیش از 90% مواد تولید داخلی و بقیه از منابع خارجی است. چند قلم از مواد تولید داخلی در مرکز تحقیق و تولید فرآورده های شیمیایی تولید می گردد، مانند محلول «لوگول» (Lugol Solution) و یا «کارمن زاجی»، «الکترود قلع»و …
کلیه مواد در این مراکز مورد کنترل کیفیت واقع شده سپس بسته بندی می گردند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):