برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

«فرمولاسیون» «پایلوت» ساخت «استریپ» تست اندازه گیری «گلوکز» در خونگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
مرادی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1373

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی

خروجی طرح: 

با استفاده از نتایج حاصل از این پژوهش، استریپ اندازه گیری تولید شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

با تعیین وضعیت «متابولیسم گلوکز» در بیماران دیابتی اساس تشخیص، کنترل و درمان بیماری در این بیماران شکل می گیرد. ضرورت کنترل مداوم و روزانه میزان گلوکز موجود در خون علاوه بر هزینه و وقت گیر بودن اندازه گیری قندخون در آزمایشگاه حتی به صورت نیمه کمی، ضرورت به کارگیری روشی را که قادر باشد به راحتی و در حداقل زمان و بدون نیاز به دانش خاص، این نیاز را برطرف کند ایجاب می نماید.
با استفاده از تکنیک «تفکیک سریع» (
Rapid Determination) و از طریق طراحی و تولید نوارهای مخصوص که مواد واکنش دهنده در آن ها قرار داده شده است قادر به اندازه گیری مقدار گلوکز خون به صورت نیمه کمی و در زمان بسیار کوتاه (حداکثر 2 دقیقه) و با روش بسیار ساده و آسان هستیم که به راحتی توسط خود بیمار و بدون مراجعه به آزمایشگاه و بی نیاز از فراگیری هر گونه تکنیک عملی و اطلاعات خاص و بدون نیاز به تجهیزات خاص انجام می پذیرد.
در این طرح با توجه به تجربیات قبلی در زمینه بهره گیری از تکنیک جدید «
Dry Chemistry » (تولید نوار اندازه نیمه کمی قند ادرار) و با استفاده از سیستم اختصاصی آنزیمی اقدام به ساخت نوار اندازه گیری قند خون شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):