برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اندازه گیری انحراف خمش و پیچش در شاتون هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
ایمانی محمدولی (همکار طرح)
مقدمی مرتضی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1382

کارفرما: شرکت روان فن آور

خروجی طرح: 

در این طرح پس از ساخت دستگاه اندازه گیری انحراف محورها و انجام تست های عملکردی و تست های تکرارپذیری R&R به کارفرما تحویل داده شده و از آن بهره برداری شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

شاتون های (دسته پیستون های) موتورهای احتراق داخلی از لحاظ شکل هندسی، دارای دو سوراخ استوانه ای دقیق با تعریف تلرانس های هندسی و ابعادی در حد چند میکرون هستند: اندازه گیری انحراف راستای محور دو سوراخ نسبت به هم اهمیت ویژه ای دارد. در این پروژه یک روش کاربردی کامپیوتری برای اندازه گیری و کنترل این انحراف ارائه شده است. روش ارائه شده به طور عملی اجرا گردیده است و در حال بهره برداری است. در این روش مختصات 16 نقطه از سوراخ های شاتن دریافت شده و پس از پردازش اطلاعات آنها، میزان انحراف محورها به کاربر اعلام می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):