برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه اطلاعات پایه گونه سمندر لرستانیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: جانورشناسی

پژوهشگران: 
ترکی فرهنگ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: سازمان محیط زیست استان لرستان

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

سمندر لرستانی گونه ای دوزیست دمدار می باشد. این گونه دوزیست اندمیک ایران می باشد و تنها در نقاط محدودی در جنوب غربی فلات ایران در لرستان و خوزستان پراکنده شده است.
سمندر لرستانی برخلاف تصور جامعه جهانی در وضعیت مطلوب زیست محیطی قرار دارد. این گونه سمندر در زیستگاهی فراوانی که در این طرح 7 زیستگاه به دست آمده پراکنده شده است. سمندر لرستانی در آبشارهای مناطق مختلف زیست می کند و وابستگی شدیدی به آب دارد. این گونه به دلیل وابسته بودن به آب در حال تهدید می باشد. چرا که در سالیان اخیر میزان بارندگی کاهش یافته است. در این طرح برخی از فاکتورهای شیمیایی آب زیستگاه های سمندر لرستانی با استفاده از دستگاه یوریبا یو ده سنجیده شده است. جنبه های مختلف زیستی از جمله تغذیه، تولید مثل، صیادان و مطالعات سیستماتیکی سمندر لرستانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. از طرفی دیگر جنبه های مختلف زیستگاهی از جمله ژئومورفولوژی زیستگاه سمندر لرستانی، تیپ زیستگاهی، عناصر زیستی و غیرحیاتی زیستگاه های مختلف سمندر لرستانی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):