برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرمولاسیون کیت اندازه گیری آنزیم «LDH» لاکتیک دهیدروژناز در سرمگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: بیوشیمی

پژوهشگران: 
رسولی امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1373

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی

خروجی طرح: 

محصول تولیدی حاصل از نتایج این پژوهش در حال حاضر نیاز آزمایشگاه های تشخیص طبی را بر طرف می نماید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

«آنزیم لاکتیک دهیدروژناز» طی واکنشی برگشت پذیر با انتقال هیدروژن و با اکسیده نمودن «اسیدلاکتیک» را تبدیل به «اسید پیروویک» می کند. در این واکنش «NAD» به عنوان پذیرنده هیدروژن عمل کرده و تبدیل به «NADH» می گردد. اختلاف موجود بین جذب نوری این دو ماه (NADH, NAD) اساس تعیین مقدار آنزیم در روش اندازه گیری است.

Lactayte+NAD+LDH+Pyruvate+NADH+H+

مقدار «آنزیم لاکتیک دهیدروژناز» در بیماری های مختلفی از قبیل «انفارکسیون میوکارد، نکروز کبدی، انفارکسیون حاد ریوی و دیستروفی اولیه عضلات و کم خونی های همولیتیک و خون ریزی مغزی» افزایش می یابد. تعیین «LDH» برای پیش بینی وضع سرطان های «Colorectal» نیز به کار می رود. بنابراین اندازه گیری سطح سرمی این آنزیم در موارد یاد شده از اهمیت تشخیص بالایی برخوردار است. با اجرای این طرح کیت اندازه گیری «آنزیم لاکتیک دهیدوژناز» قابل استفاده به روش دستی و دستگاهی (قابل استفاده در آزمایشگاه های مجهز به دستگاه «اتوآنالایزر» و نیز آزمایشگاه های فاقد این تجهیزات) تولید خواهد شد. در نتیجه یکی دیگر از رشته های وابستگی به خارج قطع خواهد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):