برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی ساخت Cement plug13گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
آخوند صادق (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1382

کارفرما: شرکت ملی نفت

خروجی طرح: 

قطعه مذکور جهت سیمان کاری چاه های حفاری استفاده می شود.
عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

بعد از تحویل قطعه اصلی از کارفرما که شامل دو جزء آلومینیوم پلیمر (NBR) بود، روی آن جهت شناخت هر چه بیشتر مجموعه ای از آزمایش های شیمیائی و مکانیکی از قبیل IR و میکروسختی- کشش و سایش و ... صورت گرفت و تمامی مدارک و اطلاعات استخراج شده و به صورت یک کتابچه تدوین و جهت ساخت به سازنده تحویل گردید تا مطابق اطلاعات تدوین شده قطعه ساخته شود.
بعد از تولید قطعه، بازرسی های لازم بر روی آن انجام گرفت و علاوه بر آن تست هیدروتست جهت اطمینان از دیافراگم آن در فشار مورد نظر انجام گردید. بعد از اطمینان از صحت ساخت و تستهای قطعه، جهت کار به کارفرما تحویل گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):