برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ایجاد پوشش بر روی زبانه های کینگگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
صادقی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1382

کارفرما: شرکت دخانیات ایران

خروجی طرح: 

عملیات پوشش بر روی 136 قطعه کینگ انجام پذیرفت و به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

زبانه کینگ قطعه ای از ماشین سیگارت سازی است که عمل هدایت حرکت کاغذ سیگار را به همراه توتون انجام می دهد. با توجه به نیاز قطعه به مقاومت در مقابل سایش، ابتدا طرح های مختلفی جهت اجراء بررسی شده و سه نوع پوشش با شرایط مختلف از جنس Cr روی نمونه ها طراحی و ایجاد شد. پس از تحویل نمونه ها به کارفرما و تعیین بهترین پوشش صورت گرفته، نوع مرغوب بر روی قطعات اصلی پوشش شده و تحویل کارفرما گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):