برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سبب شناسی معلولیت ها در استان کهگیلویه و بویراحمد (شهرستان بویراحمد)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان کهگیلویه و بویراحمد 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
باعثی اسداله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2222948-0741

نشانی سازمان مجری: یاسوج، میدان معلم، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در سرشماری نفوس و مسکن سال 1375 که مرکز آمار ایران انجام داد، مشخص شد که استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر فراوانی خانوارهایی که حداقل یک معلول دارند، در بین سایر استان ها با 5.7 درصد خانوار رتبه اول را دارد. در حالی که متوسط کشوری 3.9 درصد است. این تحقیق به ریشه یابی و سبب شناسی این مساله که به علت وفور معلولیت ها در استان بالادست پرداخت. پس از جمع آوری اطلاعات و انجام تحلیل های آماری از یافته ها نتایج زیر حاصل شد:
1- جمعیت مورد مطالعه ما 100 درصد لر بوده و حدود 69.7 درصد آنها در روستاها زندگی می کنند.
2- 59 درصد معلولین مرد، 41 درصد زن بودند، ضمن اینکه 32.5 درصد از معلولین مورد مطالعه سابقه معلولیت در خانواده داشته اند.
3- 62.8 درصد معلولین به طریقی والدین آنها با هم نسبت خویشاوندی نسبی داشته اند.
4- 55.3 درصد مادران معلول اولین بارداری آنها زیر 15 سالگی صورت گرفته است.
5-76.8 درصد معلولین در منزل توسط افراد غیرمتخصص به دنیا آمده اند.
از یافته ها می توان نتیجه گرفت که ارث و قومیت نقش عمده در فراوانی معلولیت ها داشته همچنین سن پایین ازدواج مادران و بارداری آن زیر 15 سالگی، ازدوجهای درون فامیلی، محل زایمان و بیماری از عواملی است که در بالا بودن میزان معلولیت در استان نقش داشته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):