برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر «لیزر کم توان» بر ترمیم «تاندون آشیل خرگوش» پس از عمل جراحی ترمیمی از دیدگاه «بیومکانیک»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (همکار طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج آن مقاله های ذیل تهیه و ارائه شده است:
- «تاثیر لیزر بر ترمیم تاندون آشیل خرگوش پس از جراحی ترمیمی» ارائه شده در«هفتمین کنگره فیزیوتراپی ایران» - اردیبهشت ماه 1375 و کسب رتبه اول در کنگره
- «بررسی اثر پرتو لیزر هلیم نئون بر مقاومت کششی تاندون آشیل خرگوش پس از جراحی ترمیمی» - ارائه شده در «هشتمین کنگره مهندسی پزشکی ایران» دی ماه سال 1375


نوع: بنیادی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف طرح، بررسی تاثیر لیزر کم توان «هلیم نئون» بر مقاومت کششی «تاندون آشیل» خرگوش پس از جراحی ترمیمی بوده، که بر اساس آن 40 سر خرگوش از نژاد «Dutch» سفید به طور تصادفی در گروه های شاهد و تجربی قرار گرفتند. با شرایط استریل و بی هوشی عمومی «تاندون آشیل» پای راست آن ها «تنوتومی» شده و سپس دو قطعه تاندون دوخته شده و اندام تحتانی حیوان درون آتل بی حرکت می گردید. روز جراحی روز صفر محسوب می شد. در مورد گروه تجربی موضع عمل تحت تابش پرتوهای لیزر با طول موج 632.8 نانومتر و انرژی دانسیته 5 میلی ژول بر سانتی متر مربع قرار می گرفت، سپس حیوانات در روزهای هفتم، چهاردهم، بیست و یکم و بیست و هشتم پس از جراحی نمونه برداری شده و نمونه ها توسط دستگاه تست مقاومت مواد بررسی می شدند.
نتایج حاصل نشان داد که پرتوهای لیزر به میزان 5 میلی ژول بر سانتی متر با طول موج 632.8نانومتر باعث افزایش حداکثر استرس تحمل شده توسط تاندون های ترمیم شده در مقایسه با گروه کنترل در روزهای بیست و یکم، (P=0.02) و بیست و هشتم (P=0.03) می شود.
در تحقیق حاضر کاربرد پرتوهای لیزر کم توان (هلیم - نئون) موجب افزایش مقاومت کششی تاندون گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):