برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تدوین نرم افزار کامپیوتری محاسبات طراحی فنرهای تخت سادهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
آرایی علی رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1372

کارفرما: وزارت صنایع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این نرم افزار شامل روش های محاسباتی کلیه داده ها، جداول و منحنی های مورد نیاز در طراحی فنرهای تخت ساده است. به صورتی که طرح به آسانی خواهد توانست با بهره گیری از این نرم افزار به پاسخ طراحی خود دست یابد و ورودی های برنامه شامل مجموعه خصوصیات طرح که شعبه طراحی را دریافت می کنند و پارامترهای طراحی یعنی مجموعه خصوصیاتی که در اختیار طرح قرار دارند خواهد بود. در کلیه مراحل فوق و انتخاب پارامترها طراح از راهنمایی های کمی و کیفی برنامه استفاده خواهد نمود. در این برنامه سعی خواهد شد تا حد امکان قابلیت های پیش فرض گذاری برای سرعت و سهولت پارامترهای طراحی در نظر گرفته شود.
این برنامه به زبان فارسی تدوین و ارائه شده است تا راهنمای استفاده از برنامه و وسایل طراحی حل شده از نرم افزار خود را نیز در بر داشته باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):