برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «دستگاه تست اویل پمپ»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
اکبری حبیب اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

ضمن بررسی انواع سیستم های هیدرولیک صنعتی و اجزای آن ها در طی این طرح، پمپ های هیدرولیک که مصارف متفاوتی دارند مورد مطالعه قرار گرفته عوامل مهم در تست این نوع پمپ ها تعیین گردیده اند.
با توجه به مطالعات به عمل آمده طراحی یک سیستم دقیق الکترومکانیکی که در آن سرعت چرخش پمپ، حرارت سیال و دبی پمپ مورد اندازه گیری قرار می گیرد انجام شده است. این دستگاه تست پمپ روغن دارای اندازه گیرهای دیجیتالی سرعت چرخش، دبی و درجه حرارت و نیز کنترل کننده درجه حرارت مجهز به هیتر می باشد که برای پمپ های روغن نفربرهای نظامی ساخته شده است و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج آزمایش مبین کارایی مناسب دستگاه ساخته شده می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):