برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «تتراکلرواتیلن»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
اسم حسینی مجید (همکار طرح)
دزفولی هوشنگ (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و به کارفرما تحویل گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«تتراکلرو اتیلن» مایع غیرقابل اشتعال با بوی شبیه «اتر» و پایدارترین ترکیب «کلرواتان و اتیلن» محسوب می شود.این ماده حلال بسیار خوبی برای بسیاری از مواد است. هم اکنون از این ماده به جای«تتراکلرید» در خشک شویی ها استفاده می شود و نیز به مقدار کم در فرآیندهای نساجی، تصفیه روغن ها، بازیابی گوگرد، رنگ بری و به عنوان حد واسط به کار می رود. در این طرح ضمن آشنایی با تتراکلرو اتیلن و کاربردهای آن، روش های تهیه و تولید این محصول در صنعت و آزمایشگاه ارائه شده است. همچنین روش انتخابی و پیشنهادی تولید مطلوب این محصول با استفاده از «1 و 2 دی کلرواتان» و بررسی پارامتری لازم برای احداث واحد تولیدی نیمه صنعتی ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):