برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین استاندارد و چک لیست‌ های نظارتی بخش ‌های روان ‌پزشکیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
امیدواری سپیده (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: دفتر سلامت روانی، اجتماعی و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما جهت استفاده در ارزیابی دوره ای از بیمارستان/بخش های روان پزشکی
ارائه مقاله در کنگره سالانه انجمن علمی روان پزشکان ایران، تهران 3-1 آذرماه 1384.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

تدوین استانداردهای سیستم های مراقبت بهداشتی، علاوه بر آنکه توصیف روشن و جامعی از شرح وظایف و چگونگی عملکردها را ارائه می دهد، موجب ارتقاء سیستم مراقبت بهداشتی می گردد. «دستورالعمل استاندارد و ضوابط ارزشیابی بیمارستان های عمومی کشور»، حاوی استانداردهای بیمارستانی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارزیابی بیمارستان های کشور، عموما شامل مسائل مشترک بیمارستان های عمومی (general) بوده و در آن به استانداردهای بخش ها/بیمارستان های روان پزشکی پرداخته نشده است. از این رو، تدوین و تصویب استانداردها در حیطه خدمات رسانی به بیماران روان پزشکی از سوی بخش های روان پزشکی، امری ضروری است. مطالعه حاضر، حاصل بررسی متون (بررسی اسناد کلیدی (Key documents) ارائه کننده استانداردها و چک لیست های دپارتمان روان پزشکی، مقالات مرتبط با موضوع، پایگاه های اطلاعاتی برخی سرویس های Accreditation، پایگاه های اطلاعاتی مراکزی که به مبتلایان به بیماری های روانی خدمت ارائه می کنند)، انجام مصاحبه با افراد صاحب نظر و درگیر در موضوع (برخی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و ایران، پرستاران، سرپرستاران و بهیاران)، بازدید از برخی از بخش ها/بیمارستان های روان پزشکی و بررسی استانداردهای بیمارستانی موجود در ایران است. در مطالعه حاضر علاوه بر استانداردها و چک لیست های «بخش های» روان پزشکی، استانداردها و چک لیست های مربوط به اورژانس و درمانگاه روان پزشکی، واحد ECT، واحد کاردرمانی، واحد مددکاری اجتماعی و قسمت هایی از استانداردهای مربوط به ”بیمارستان“ روان پزشکی، ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):