برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «کوکونات فنی اسید دی اتانل آمید» (لورامید)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شاهسوند علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج حاصل از این پروژه طراحی و احداث واحد نیمه صنعتی آن در دست اقدام است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

«لورآمید» یکی از مواد حد واسط صنایع شوینده است که نقش غلظت دهنده، نرم کننده و پایدار کننده را در مایع ظرف شویی به عهده دارد. برای سنتز ماده از «کوکونات فنی اسید دی اتانل آمید» در حضور کاتالیست استفاده شده است. در این طرح بهترین شرایط واکنش به دست آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):