برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح مطالعاتی مواد افزودنی سوخت های دوپایهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1367

کارفرما: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

برای تولید سوخت و باروت دوپایه، علاوه بر مواد اصلی مثل «نیتروسلولز و نیتروگلیسیرین» از مواد دیگری نیز به عنوان مواد افزودن استفاده می شود که هر کدام نقش خاصی را در سوخت و باروت به عهده دارند، از آن جمله پایدارکنندگی، نرم کنندگی، بهسوزی، شعله پوشی و تسهیل در عمل پرس است. هدف این پروژه شناسایی این مواد افزودن و جمع آوری کلیه اطلاعات مربوط از قبیل روش های تهیه، تاثیر در سوخت و روش های تولید صنعتی می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- جمع آوری اسامی حدود چهل ماه موثر در تولید سوخت و باروت
- جمع آوری خواص فیزیکی، شیمیایی و ترمودینامیکی
- تعیین موادی که از رده مصرف خارج شده اند و موادی که همچنان مصرف می شوند.
- جمع آوری مقالات، «پنت»ها و گزارش ها در مورد روش های تهیه آزمایشگاهی
- جمع آوری مقالات، «پنت»ها و گزارش ها در مورد روش های تولید صنعتی
- بررسی اثر مواد افزودنی در سوخت و باروت
- تهیه برآورد اقتصادی برای بعضی از آنانکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):