برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی جایگزینی آتشباری تاخیری بجای آتشباری فوری در معادن استان سمنان از لحاظ اقتصادیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن- استخراج

پژوهشگران: 
مداح داوود (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح قابل واگذاری است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

آتشباری از مراحل بسیار مهم بر عملیات معدنکاری است. به طوری که در برخی موارد هزینه های این مرحله 20% تا 30% کل هزینه های معدنکاری را نیز در برمی گیرد. بنابراین کمترین تغییری در این بخش می تواند تاثیری مهم در کاستن از هزینه های مربوط به کل معدنکاری داشته باشد.
تحقیق حاضر به بررسی این فرضیه می پردازد که «جایگزینی روش آتشباری تاخیری به جای آتشباری فوری باعث کاهش هزینه آتشباری می گردد.» در طی این پژوهش اثبات شده است که این فرضیه کاملا میزان 33% به کاهش هزینه مربوط به آتشباری منجر می گردد
.
استفاده کنندگان عمده این تحقیق بهره برداران و معدنکاران استان سمنان به خصوص صاحبان معادن رو باز استان هستند. با توجه به اینکه این تحقیق با محوریت اطلاعات حاصل از معادن گچ استان انجام گرفته است این تحقیق می تواند مورد استفاده بهره برداران معادن گچ استان به خصوص شهرستان سمنان قرار گیرد. با توجه به اینکه قسمت عمده معادن گچ شهرستان سمنان و نیز استان از روش آتشباری فوری برای استخراج استفاده می کند به نظر می رسد در صورت بررسی عمیق تر می توانند به این نقطه برسند که استفاده از آتشباری تاخیری می تواند کاملا برای آنها توجیه پذیر باشد. ضمن اینکه سازمان محترم صنایع و معادن استان سمنان که تلاش فراوانی را برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های معائن این استان و نیز شهرستان سمنان انجام داده است می تواند از اطلاعات مندرج در این تحقیق برای این منظور استفاده نماید
.
روش تحقیق به کار رفته پیمایشی و میدانی است. بدین ترتیب که نخست تابع هزینه برای روش های آتشباری فوری و تاخیری تعریف شده است و سپس جامعه آماری شامل 20 مرحله آتشباری فوری و 20 مرحله آتشباری تاخیری که در معادن گچ استان سمنان انجام شده است، از نظر پارامترهای سازنده تابع هدف (هزینه) بررسی شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):