برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان موفقیت روش «ICSI» در درمان نازایی به علت فاکتور مردانهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1375

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

به طور خلاصه می توان گفت که روش «ICSI» روش موفقی در درمان نازایی به علت فاکتور مردانه است.
از نتایج آن یک مقاله تهیه و در «هفتمین کنگره ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد» سال 1375 ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

زمان تخمک گیری به طور میانگین 36 ساعت پس از تزریق «HCG» می باشد و روش درمانی تزریق اسپرم به داخل تخمک پس از جداسازی اسپرم از منبع منی به روش «Up-Swim» بوده است.
روش درمانی تزریق اسپرم به داخل تخمک پس از جداسازی اسپرم از منبع به روش «Swim Up» بوده و نتایج به دست آمده شامل: تعداد تخمک گرفته شده 1635، تعداد تخمک متافاز 1461 ll، تعداد تخمک بالغ 174، تعداد تخمک تزریق شده 1461 از 1635 (89.3%)، تعداد تخمک لقاح یافته 906 از 1461 (62%)، تعداد سیکل انتقال جنین 153 از 163 (93.9%)، تعداد حاملگی پس از انتقال جنین 36 از 153 (22.5%)، تعداد جنین کاشته شده پس از انتقال 50 از 566 (8.8%)، موارد یک قلویی27 مورد، دو قلویی 4 مورد، سه قلویی 5 مورد، سقط یک مورد پس از هفته دهم بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):