برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک اراضی شرکت سیرنگ کوهرنگگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1384

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

امروزه از روش های جدید ژئوفیزیکی برای شناسایی سازندهای آبدار استفاده می کنند. برای بررسی وضعیت آب زیرزمینی ساختار زمین شناسی تحتالارضی محدوده شرکت سیرنگ کوهرنگ واقع در شلمزار شهرکرد با 25 گمانه الکتریکی به روش شلومبرگر با عمق پژوهشی 250 متر برداشت شد. با تفسیر منحنی های صحرائی و تهیه نقشه های مورد نیاز خصوصیات و وضعیت تشکیل آبخوان منطقه بررسی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):