برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه تولید گاز هیدروژنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1367

کارفرما: سازمان هواشناسی کشور

خروجی طرح: 

فاز مطالعاتی، طراحی و ساخت به انجام رسیده و دستگاه تولید هیدروژن به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح ساخت دستگاهی برای تولید هیدروژن در مقیاس پایین بوده است. چنین دستگاهی می تواند در کارخانجات واحدهایی که تا حدود 100 مترمکعب گاز هیدروژن در روز احتیاج دارند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله این واحدها می توان به مراکز هواشناسی کشور اشاره نمود که بالن های هواشناسی را روزانه به جو می فرستند.
خلاصه ای از فعالیت ها و نتایج حاصل:
- فاز مطالعاتی شامل مطالعات اولیه، جمع آوری مراجع، بازدید از مراکز صنعتی تولید هیدروژن، گردآوری آمار تولیدات داخلی و بررسی و انتخاب روش مناسب
- فاز طراحی شامل طراحی اصولی و تهیه نقشه های اولیه
- فاز ساخت شامل تدارک مواد اولیه، ساخت دستگاه، مونتاژ و آزمایش ایمنی، راه اندازی اولیه و آزمایش نهایی و تولید 6 دستگاه
- امور تکمیلی شامل تکمیل و تصحیح نقشه های مونتاژ و تهیه گزارش های نهاییکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):