برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی واحد تقطیر الکل فاضلاب کارخانجات تولیدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1366

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

الکل یکی از مواد مصرفی در کارخانجات تولیدی است که بعضا بعد از استفاده به همراه آب و مقداری مواد زاید وارد فاضلاب می گردد. هدف از انجام این پروژه بازاریابی الکل موجود در این فاضلاب با استفاده از طراحی و به کارگیری یک برج تقطیر می باشد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- مطالعات اولیه و جمع آوری اطلاعات
- بازدید از واحدهای موجود و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای طراحی
- طراحی برج تقطیر بر اساس ظرفیت پیشنهادیکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):