برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز مطالعاتی و انتخاب روش تولید گلیسرین مونواستئارات (GMS)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نصب و راه اندازی پایلوت تحقیقاتی تولید GMS با کیفیت مناسب.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این طرح پس از انجام فاز مطالعاتی و انتخاب روش تولید GMS، طراحی تجهیزات انجام گرفت و دستگاه ها توسط شرکت خصوصی ساخته شد. این تجهیزات در سالن پایلوت مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی در هلجرد کرج نصب و راه اندازی گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):