برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی اطراف شهرک صنعتی تیرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در محدوده اراضی اطراف شهرک صنعتی تیران برای بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و مطالعه وضعیت آب زیرزمینی از روش ژئوالکتریک (شیوه مقاومت سنجی) که کاربرد زیادی در اکتشاف آب دارد، استفاده گردید. در این طرح در مجموع پنجاه گمانه الکتریکی، با عمق پژوهشی حداکثر 250 متر بررسی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):