برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه «Short Protocol &Long Protocol » در حدود یکصد بیمار سیکل «I.V.F»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
معدنی طاهره (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1373

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقاله ای تهیه و در «کنگره زنان و نازایی» تبریز (1373) ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

برای دستیابی به افزایش درصد موفقیت «I.V.F» به کارگیری روش های مختلف تحریک تخمگذاری از جمله استفاده از «آگونیست های GnRH» متداول است. مشکل بعدی ناشی از تاثیرات نامطلوب به علت مدت طولانی مصرف این داروست که پژوهشکده «رویان» برای کاهش مدت استفاده از این دارو همراه با اثربخشی بیش تر، حدود 100 بیمار را بر اساس پروتکل «Long, Short» تحت مداوا قرار دادند و موادی از قبیل درصد دوزهای تحریک تخم گذاری، مواد آمپول های استفاده شده، درصد باروری و کیفیت تخمک مورد مقایسه قرار داده شد که با توجه به نتایج به دست آمده روش «Long Protocol» ارجح و در سایر موارد که از بیمار پاسخ مناسبی گرفته نشد به خصوص از نظر تعداد تخمک روش «Short Protocol» دارای انتخاب برتر می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):