برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجماد و نگهداری اسپرم (بانک اسپرم) و ارزیابی محیط ها و روش های مختلف آنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

انجام موفق این طرح توانست زمینه مناسب را برای راه اندازی بانک اسپرم در مرکز فوق تخصصی ابن سینا به عنوان اولین بانک اسپرم انسان در ایران فراهم نماید. در این ارتباط زوج های نابارور و همچنین افراد مبتلا به سرطان در اولین اقدام قبل از هرگونه درمان می توانند برای انجماد و نگهداری اسپرم سالم خود در طولانی مدت اقدام نمایند


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

انجماد شاخه ای از علم اکرایوبیولوژی است که به منظور حفظ و نگهداری طولانی مدت سلول در شرایط حرارت بسیار پایین صورت می گیرد. انجماد اسپرم به طور معمول در مراکز باروری و آزمایشگاه های آندرولوژی انجام می شود. با توجه به اینکه روند انجماد، سبب کاهش عملکرد و ظرفیت باروری اسپرم ها می گردد، چند سالی است که ارزیابی روش ها و محیط های مختلف انجماد جهت بررسی تاثیر آنها در تحریک اسپرم انجام گرفته است. با وجود این هرگز بهترین محیط جهت انجماد اسپرم شناخته نشده و هیچ روش استاندارد انجماد اسپرم بنا نشده است. لذا بنا کردن تکنیک مناسب انجماد و نیز استفاده از محیط مناسب انجماد بر اساس یافته های تجربی بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان بقا و تحرک اسپرم طی روند انجماد به کمک سه محیط مختلف انجماد شامل (Yolk-Buffer) TYB-G Test- , HSPM (Human Sperm Preservation Medium) و (GEYC) Glycerol Egg Yolk Citrate با دو روش مختلف انجماد شامل روش دستگاهی (برنامه ریزی شده) و روش غیردستگاهی (استفاده از فاز بخار ازت مایع) است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):