برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان «LPD» در سیکل های «ET-IVF»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1373

کارفرما: پژوهشکده رویان

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این طرح در پژوهشکده «رویان» مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین مقاله ای تحت همین عنوان تهیه و در «کنگره زنان و نازایی» در تبریز سال 1373 ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در بررسی ها و تحقیقات اخیر مسائل نامعلوم «Implantation» و «E.T» و «I.V.F» خود را بیشتر نمایان می سازد. عوامل موثر در این مساله عبارتند از: «Maternal Tissue, Fertillize Oocyte»
این تحقیق در مورد اول به صورت «
Descriptive Prospective» از طریق مطالعه روی «آندومتر» بیمارانی که در سیکل «I.V.F, ET» قرار داشته اند انجام شده است. با توجه به نمودارها متوجه می شویم، کلیه بیماران که تا حدودی دچار «L.P.D» بوده اند نیاز به حمایت دارند. همچنین این مطالعه نشان می دهد:
1- عامل عمده ای در میزان «L.P.D» نمی باشد.
2- «L.P.D» در بیمارانی که با تشخیص «Male Factor» در سیکل قرار گرفته اند کمتر می باشد که موید سالم بودن «Femal» است.
3- بررسی پروتکل های درمانی مختلف نشان می دهد که کمترین میزان در نوع «
H.M.G» و بیش ترین در نوع آگونیست های «GnRH» بوده است و موید آن است که باید سیکل های تحت «H.M.G, GnRH» با «ساپورت فاز لوتئال» صورت گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):