برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام خدمات نظارت و کنترل امور راهبری قطارهای مسافری و انجام امور تحویل و تحول واگن های مسافری در ایستگاه تهرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
فرخ محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: شرکت رجاء

خروجی طرح: 

گزارش انجام خدمات مربوطه به نظارت و کنترل امور راهبری و تحویل و تحول، تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

پروژه شامل دو قسمت مجزا از یکدیگر است:
1- نظارت و کنترل امور راهبری
:
بازدید روزانه از قطارهای مسافری خارج شده از ایستگاه تهران، نظارت بر عملکرد شرکت های راهبر در زمینه نظافت، تجهیزات و مامورین، تکمیل چک لیست های نظارتی، پیگیری مشکلات و نواقص تا حصول نتیجه، ورود اطلاعات چک لیست های تکمیل شده در نرم افزار موجود، ارائه گزارش های مربوطه به کارفرما
.
2- تحویل و تحول
:
بازدید روزانه از قطارهای مسافری وارد شده به ایستگاه تهران، پیگیری واگن های منفصل و اتصالی، اعلام کسری و نارسایی ها، تکمیل چک لیست های نظارتی، پیگیری مشکلات و نواقص تا حصول نتیجه، ورود اطلاعات چک لیست های تکمیل شده در نرم افزار موجود، ارائه گزارش های مربوطه به کارفرما.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):