برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی ساخت سیمان نسوز با 81% آلومینا و دمای کاری بالای 1700ºCگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
پورداوود فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1380

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

فرمولاسیون مناسب تهیه شد و دانش فنی به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

انواع سیمان های نسوز در دماهای 1000 تا 1700 درجه سلیسیوس مورد استفاده قرار می گیرند.تفاوت در دمای کاری، ناشی از ترکیب و فرمولاسیون و شکل تولید سیمان نسوز است. در این طرح پژوهشی تدوین دانش فنی سیمان نسوز با 81% آلومینا و دمای کاری بالای 1700 در سه فاز انجام گرفت:
فاز اول: جمع آوری اطلاعات و فعالیت های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور.
فاز دوم: شناسایی و بررسی مواد اولیه و فعالیت های آزمایشگاهی شامل شناسایی فرمولاسیون مناسب، منحنی پخت مناسب، منحنی سرد کردن مناسب و اثر زبری مواد.
فاز سوم: بررسی نقش مواد افزودنی بر روی خواص سیمان و محصول تولیدی از سیمان و تثبیت نتایج.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):