برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «منواتانول آمین»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این طرح روش های تهیه و سنتز «منواتانول آمین» به طور جامع بررسی و مزایا و معایب هر روش مورد ارزیابی قرار گرفته است. به طور کلی مهم ترین روش برای سنتز منواتانول آمین، واکنش «اتیلن اکساید و آمونیاک» در حضور آب یا در غیاب آن (همراه با کاتالیزور) است. در این روش عوامل دما، فشار، نسبت واکنش گرها و کاتالیزور بسیار مهم است.
در روشی که مورد بررسی قرار گرفته نکات زیر قابل توجه است:
- نسبت «مول آمونیاک» به«اتیلن اکساید» باید 10 به 1 باشد.
- در صورتی که نسبت اتیلن به آمونیاک بشتر باشد پلیمریزاسیون انفجاری اتیلن اکساید صورت می گیرد.
رعایت نکات فوق منجر به سنتز منواتانول آمین با کارکردی حدود 70% می شود.
منو اتانول آمین را می توان با استفاده از این پروسه در «
Mediumscale» تولید کرد و واحد تولیدی آن را راه اندازی نمود. در پایان گزارش طرح توجیه فنی اقتصادی پروسه تولید ارائه شده است.
شایان ذکر است که با توجه به امکانات موجود و بودجه طرح، امکان تولید آزمایشگاهی این ماده میسر نیست هرچند که با صرف هزینه به نسبت زیاد می توان وسایل لازم برای تولید آزمایشگاهی آن را طراحی کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):