برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین دانش فنی سیمان های نسوز با دمای کاری تا 1500 درجه سانتی گرادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: سرامیک

پژوهشگران: 
پورداوود فرهاد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: وزارت صنایع و معادن

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

سیمان های نسوز انواع مختلفی دارند که دماهای کاری متفاوتی را از 1000 تا 1700 درجه سانتی گراد تحت پوشش قرار می دهند. این تفاوت ها ناشی از ترکیب و فرمولاسیون اولیه این سیمان ها می باشد که درنهایت شکل تولید آنها را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. درحال حاضر تمرکز برروی سیمانی است که با دمای کاری تا 1500 درجه سانتی گراد باشد. این سیمان معادل سیمان Secar51 از شرکت Lafarge فرانسه به عنوان قدیمی ترین تولیدکننده این سیمان ها در جهان می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تنظیم ترکیب از نقطه نظر مقادیر AL2O3، CaO اگرچه یکی از مهمترین پارامترهای ساخت این سیمان ها می باشد، اما اعمال رژیم حرارتی مناسب و مهمتر از آن سرمایش مناسب برروی تشکیل فازهای مطلوب سیمانی اثر دارند. ازطرف دیگر، مشخص گردید که ریزی مواد اولیه برروی واکنش پذیری آنها در تشکیل فازهای مطلوب تاثیر داشته اما دارای یک محدودیت می باشد. بدین معنی که اگرچه درشت بودن مواد اولیه باعث تاخیر در ایجاد فازهای مطلوب می گردد، اما ریزی بیش از حد مواد اولیه نیز تنها باعث افزایش مصرف انرژی در سایش مواد اولیه گردیده و اثرمحسوس در نتیجه خواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):