برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه کیت «FANA» (کیت تشخیص آنتی بادی ضد هسته ای با روش «ایمنوفلورسانس»)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: ایمنولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1372

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهیدبهشتی

خروجی طرح: 

محصول آن به صورت کیت تشخیصی «FANA» با دریافت مجوز از «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» از سال 1373 در آزمایشگاه های تشخیص طبی مورد استفاده قرار گرفته اند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در سال 1795 «Osler» عوارض ظاهری سیستمیک بیماری «لوپوس اریتروماتوز» را کشف کرد. گرچه این بیماری قبل از آن به عنوان یک بیماری پوستی غیرکشنده شناخته می شد اما با کشف پدیده سلول «LE» زمینه جدید در تحقیقات مربوط به بیماری «SLE» پدیدار گردید.مشاهده این پدیده بالینی موجب پیدایش عوامل ضد هسته ای متعددی از جمله آنتی بادی ضد DNA در سرم این بیماران گردید. مطالعات بیشتر نشان داد که «گلومرونفریت» حاصل از این بیماری حاصل کمپلکس ایمنی حاوی DNA می باشد. به این ترتیب کاهش «کمپلمان» و وجود آنتی بادی ضد DNA دو زنجیره ای، به عنوان شاخص ترین مشخصه «SLE» از مهم ترین بیماری های «اتوایمیون» بیان گردید. از زمان شناسایی آنتی بادی ضد هسته ای روش مختلف آنتی ژنیک هسته مورد استفاده قرار می گیرد. با این که این آنتی ژن ها در گونه های مختلف پستان داران وجود دارد بعضی از بافت ها بیش تر مورد استفاده می باشد.به طور مثال سلول های «تومورال» این مزیت را دارند که بیش از پانزده «Pattern» متفاوت با آنتی بادی های مختلف نشان دهند که هر یک از آن ها می تواند شاخص بیماری خاص یا مشترک بین چند بیماری باشد. یک نوع از سلول های مورد استفاده در این روش تشخیصی، سلول «BHK» می باشد که در این طرح با استفاده از این سلول و بر اساس روش «ایمنوفلورسانس» کیت تشخیص آنتی بادی ضد هسته ای تولید شده است. حساسیت و اختصاصیت این روش به ترتیب 67% و 100% می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):