برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فروش دو دستگاه مجموعه نگهدارنده چرخ مسی دستگاه کاستینگ (CASTING) واحد ذوب آلومینیوم کارخانه آلوم رادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
الحسینی سیدحسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: شرکت آلوم راد (سهامی عام)

خروجی طرح: 

هم اکنون دانش فنی ساخت چرخ مسی به دست آمده و این نوع قطعات در داخل ساخته می شوند. نتایج حاصله از کاربرد عملی نشان داده که چرخ های مذکور عمر بیشتری نسبت به نمونه خارجی دارند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از فرآیندهای متداول در تولید میلگرد فلزات غیرآهنی، از جمله آلومینیوم، روش پرابرزی است. در این فرآیند، مذاب آلومینیوم در داخل شیار ذوزنقه ای شکل واقع در سطح بیرونی یک چرخ مسی که جداره های آن با آب خنک می شود، منجمد شده و شمش تولیدی در ادامه با نورد (گرم و سرد) به میلگرد تبدیل می گردد. از شاخص های این چرخ مسی بالا بودن هدایت حرارتی و خواص ویژه فیزیکی و مکانیکی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):