برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات فاز اول و دوم تحکیم بستر پروژه احداث 210 واحدی مسکونی استیجاری بندر انزلیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: عمران

پژوهشگران: 
خدابنده حسین (همکار طرح)
نصرالهی اکبر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ساختمان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق تحویل کارفرما شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

در محل احداث مجتمع 210 واحدی مسکونی استیجاری انزلی، برای محدوده هایی که دارای کد ارتفاعی پایین تر از سایر نقاط بوده اند، برای جلوگیری از هزینه های اضافی و همچنین خسارت های ناشی از عوامل جوی، دو راهکار اجرائی برای تحکیم بستر پیشنهاد شد که شامل عملیات خاک نباتی و مخلوط ریزی و تراکم اصولی آن تا رسیدن به کد ارتفاعی مورد نظر بوده اند. همچنین در این طرح، حجم عملیات مخلوط ریزی برای دو روش اجرائی برآورد و با هم مقایسه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):