برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات خاک شناسی نیمه تفصیلی دقیق حدود 8000 هکتار از اراضی مربچه رامهرمزگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: خاک شناسی

پژوهشگران: 
شیرعلی عبدالرضا (همکار طرح)
شهبازی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت مهندسی بهنیان جنوب

خروجی طرح: 

تهیه و ارائه گزارش نهایی به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

به منظور تعیین پتانسیل خاک ها و طبقه بندی اراضی، مطالعات خاک شناسی در حد نیمه تفصیلی دقیق در اراضی خاک شناسی نشده مربچه رامهرمز به اجرا درآمد. شناخت خاک ها و تعیین کلاس اراضی برای استفاده از اراضی برای کشاورزی، امری ضروری و لازم است. با نوجه به اهداف مطالعات این بررسی که در حد نیمه تفصیلی دقیق بوده، تعداد 20 پروفیل و مته (10 پروفیل و 10 مته) در هر 1000 هکتار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
این اراضی در محدوده جغرافیایی '
15o49 تا '49o45 طول شرقی و '31o10 تا '31o20 عرض شمالی قرار دارند. وسعت اراضی مورد مطالعه در این طرح 8000 هکتار است و شامل آبخور رودخانه اعلاء و اراضی شمال و جنوب جاده رامهرمز ـ اهواز می باشد. برای طبقه بندی خاک ها در این مطالعات از روش جدید امریکایی Soil Taxonomy استفاده گردید. برای تعیین کلاس اراضی از راهنمای شماره 205 موسسه تحقیقات خاک و آب استفاده گردید. عوامل اصلی که در این روش مورد نظر می باشند شامل جنس خاک، شوری و قلیائیت، توپوگرافی، فرسایش و محدودیت های زهکشی می باشند. این عوامل هرکدام به چندین فاکتور تقسیم شده و در مطالعات از نظر مورفولوژیکی در صحرا تعیین و سایر پارامترهای قابل اندازه گیری در آزمایشگاه مورد تجزیه قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):