برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

انجام خدمات مهندسی مراحل اول، دوم و سوم احداث ساختمان اداری پایانه شهرستان قمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: عمران

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

این طرح یکی از طرح های خدمات مشاوره مهندسی است که در سال 80 گروه عمران جهاددانشگاهی واحد اصفهان اجرا کرده است. طبق معمول طرح های مشاوره، طرح در سه فاز اول، دوم و سوم، یعنی از مراحل مطالعاتی، اجرا و نظارت بر اجرا توسط این گروه با بهره گیری از سه تخصص عمران، برق و مکانیک انجام شده است. این قرارداد از تحویل زمین و نقشه برداری و مطالعات اولیه شروع و سپس با تهیه کلیه نقشه های اجرایی معماری، برق و تاسیسات و سپس نظارت در جهت اجرای پروژه مطابق با مشخصات فنی موجود در نقشه های اجرایی، خاتمه یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):