برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی روش های آزمایشگاهی در تشخیص عفونت های انگلی روده ایگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق قابل واگذاری به مراکز درمانی است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

به منظور آشنایی با روش های مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیص طبی کشور و همچنین ارزیابی کارآیی روش های مورد استفاده در تشخیص انگل های روده ای طی ارسال پرسش نامه هایی به 520 آزمایشگاه تشخیص طبی در سراسر کشور (367 آزمایشگاه خصوصی و 153 آزمایشگاه دولتی) در مورد نحوه به کارگیری روش های مورد استفاده سوالاتی مطرح گردید و در کنار آن با بررسی 3500 نمونه مدفوع به مدت 9 ماه با استفاده از چهار روش، به صورت هم زمان برای هر نمونه، به ارزیابی کارآیی هر یک از روش های به صورت مجزا پرداخته شد.
انتخاب روش های مورد بررسی، بر اساس پاسخ به پرسش نامه های دریافتی با توجه به بیش ترین موارد کاربرد، شامل روش های «فلوتاسیون، مستقیم و فرمل-اتر» صورت گرفت و روش چهارم تحت رسوبی ساده برای بررسی توان آن و مقایسه با سه روش موسوم به بررسی اضافه گردید. از بین 520 پرسش نامه ارسالی به آزمایشگاه های تشخیص طبی به 12 عدد از آن ها توسط 77 آزمایشگاه خصوصی و 35 آزمایشگاه دولتی پاسخ داده شد که در این بین پرسش نامه 42 آزمایشگاه به دلیل نقل مکان با شناسایی نشدن، توسط اداره پست عودت داده شد و از 366 آزمایشگاه دیگر هیچ پاسخی دریافت نگردید. بررسی پرسش نامه ها بیانگر استفاده عمده از سه روش «فلوتاسیون، مستقیم و فرمل - اتر» در غالب آزمایشگاه های کشور می باشد. به کارگیری رنگ آمیزی، کشت، توباژ اثنی عشر و … بسیار نادر که تقریبا نزدیک به صفر بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):