برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات لایه بندی خاک و حفر چاهک های مشاهده ای و پیزومتری اراضی شمال هوفلگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: آبیاری ـ خاک شناسی

پژوهشگران: 
شینی دشت گل علی (همکار طرح)
شهبازی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: شرکت مهندسی بهنیان جنوب

خروجی طرح: 

تهیه و گزارش به کارفرما جهت بهره برداری.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

اراضی خوزستان به دلیل ارتفاع کمی که از سطح دریا دارند در بخش زیادی دارای محدودیت و سیلاب گیر بوده و به دلیل وجود لایه غیر قابل نفوذ از سوی دیگر امکان نفوذ عمقی آب در این اراضی وجود ندارد. به این دلیل در بخش زیادی از اراضی سطح آب زیرزمینی در اثر آبیاری و یا سیلاب های فصلی بالا آمده و در تابستان تبخیر از سطح اراضی سبب شور و یا سدیمی شدن اراضی می شود. به این دلیل لزوم احداث شبکه های زهکشی زیرزمینی در این اراضی برای بهره برداری احساس شد.
برای تعیین این ضرورت و احداث شبکه های زهکشی زیرزمینی باید سطح آب زیرزمینی و کیفیت آنها در طول دوره های مختلف سال بررسی شود. برای این منظور از چاهک های مشاهده ای که در قسمت های مختلف منطقه مورد مطالعه حفر شده استفاده گردید. فاکتورهای کیفی متداول که در این مطالعات معمولا اندازه گیری می شوند شامل اندازه گیری
pH، قابلیت هدایت الکتریکی (EC)، میزان کلر، سولفات و سدیم می باشد. در این مطالعه سطح آب زیرزمینی در چاهک ها در طی 8 ماه تیر، مرداد، مهر، ﺁذر و اسفندماه 1387 و اردیبهشت و خرداد 1388 اندازه گیری شد. علاوه بر آن نمونه هایی از آب نیز برای تعیین فاکتورهای کیفی که شامل pH،EC و یون های کلر و سدیم و سولفات می باشد، برداشت شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):