برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فانکشن ژنراتور کریستالی به روش «DDS»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق پروژه های تکمیلی انجام شده است، همچنین نتایج آن قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

تولید سیگنال ها با استفاده از شیوه های قدیمی، به شکل موج های مختلف و در رنج وسیع فرکانس (با دقت انتخاب و ثبات بالا) احتیاج به بانک بزرگ کریستال دارد. این طریقه امکان پذیر و با صرفه نیست، خصوصا که روش های کارآمد تازه ای وجود داشته باشند.
هدف از این طرح، مطالعه روش «
DDS» ( (Direct Digital Synthesiserو استفاده از آن در تولید سیگنال هایی با شکل موج و فرکانس دلخواه، با دقت بالای فرکانسی و استفاده از یک کریستال می باشد.
در مرحله آخر این طرح، یک دستگاه فانکشن ژنراتور به روش
DDS با مشخصات زیر ساخته می شود:
-1
خروجی های سینوسی و مربعی: 0.5 هرتز تا 3.1 مگاهرتز با دقت 0.5 هرتز
-2
خروجی های مثلثی: دندانه اره ای و «پترن» سیه و سفید تلویزیون 0.5 هرتز تا 300 کیلوهرتز با دقت 0.5 هرتز.
-3
مجهز به تضعیف کنند ه دستی با سه رنج 0.1 dB، 1.0 dB و 10 dB
-4
مجهز به امکانات اپراتوری قوی برای انتخاب فرکانس، رنج جاروب، زمان جاروب و انتخاب شکل موج
-5
حداکثر دامنه خروجی: 20 Vpp
-6 «امپدانس» خروجی: 50 اهمکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):