برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین حدود طبیعی مقادیر تام در «IgE» کودکان تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق قابل بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور تعیین حدود طبیعی مقادیر «IgE» تام در کودکان تهران، تعداد 2103 نمونه در سنین بین صفر سال (بند ناف) تا چهارده سال و در دو جنس مذکر و مونث در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. برای تهیه نمونه های صفر سال (بند ناف)، از کودکان متولد در پنج بیمارستان مستقر در پنج منطقه شرق، غرب، شمال، جنوب و مرکز تهران نمونه گیری به عمل آمد. نمونه های مورد نیاز برای کودکان زیر 6 سال، از «انستیتو پاستور ایران» و هشت مرکز واکسیناسیون در مناطق پنج گانه فوق تامین گردید و نمونه های بالای 6 سال از مدارس تهران (ابتدایی و راهنمایی) در 20 منطقه آموزش و پرورش به دست آمد.
از مجموع نمونه های مورد بررسی، کمترین میزان «
IgE» متعلق به کودکان صفر سال (بند ناف) 3.53=x و بیش ترین میزان متعلق به کودکان 10 سال (74.63=x) بود. نتایج این مطالعه بیانگر بالا رفتن مقادیر «IgE» همگام با افزایش سن «IgE» است. (0.9195=V) گروه بندی سنی درباره میزان «IgE» کمترین میزان را متعلق به گروه صفر سال 3.53=x و بیش ترین میزیان را به دو گروه سنی 6 تا 10 سال (63.42=x) و 11 تا 14 سال (65.28=x) می داند. (بین دو گروه اخیر از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد).
مقادیر در مورد دو جنس مذکر و مونث و بدون در نظر گرفتن سن هر یک به تفکیک، اختلافی معنی دار را نشان نمی دهد اما در صورت تفکیک سنی، مقادیر در دختران 4 سال (
44.92=x) از گروه مخالف هم سن خود (28.02=x) بیش تر (P<0.01) است و در کودکان 8 سال مقدار «LgE» در جنس مذکر (66.42=x) به نسبت جنس مونث (49.59=x) بیش تر (P<0.05) است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):