برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی «خنک کننده آشکارساز نوری»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1375

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در طی این طرح یک نوع خنک کننده کوچک مدار باز با «مبرد» مایع مورد شناسایی کامل قرار گرفت. این خنک کننده برای کاهش دمای آشکارساز مادون قرمز «ایندیوم آنتمیوناید» تا 40- درجه سانتی گراد به کار می رود. مطالعات انجام شده در این طرح زمینه های ترمودینامیک، آنالیز مواد و اندازه گیری ابعادی را شامل می گردد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- اندازه گیری سرعت و مدت سرمایش هر سیکل و اندازه گیری دبی مبرد
- تحلیل ترمودینامیکی سیکل ها و فرایندهای مختلف سرمایش
- تدوین روش شارژ مبرد
- شناسایی جنس قطعات و «بریز»ها (
Braze)
- مطالعه و بررسی روش مونتاژ قطعات و شناسایی امکانات لازم برای اتصال قطعات به روش بریزینگ و اتصالات شیشه و فلز
- استخراج نقشه های ساخت کلیه قطعات (حدود 30 دقیقه) و نقشه های مونتاژ و تحلیل مشخصات ابعادی و «تلرانس»ها
- تدوین شرایط تحویل گیری خنک کنندهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):