برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشاوره و نظارت بر کاربرد تجهیزات ردیابی واگن های راه آهن در محور حسن آباد- سیرجانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی کامپیوتر و مخابرات

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: شرکت مهندسین مشاور مترا

خروجی طرح: 

نتایج طرح در قالب مجموعه ای مستند از گزارش های میانی و پایانی در اختیار کارفرما قرار گرفته است تا به نحو مقتضی از طریق بخش های ذیربط مورد بهره برداری قرار گیرند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

پس از انجام مطالعات اولیه طرح در سال 82 و انتخاب فناوری مناسب برای به کارگیری در فرآیند ردیابی ناوگان ریلی کشور، محور ارتباطی حسن آباد- سیرجان به عنوان تنها مسیر ریلی حمل سنگ آهن از معادن گل گهر به مجتمع فولاد مبارکه که در ناحیه راه آهن جنوب شرقی کشور به منظور اجرای آزمایشی سامانه ردیابی رادیویی واگن های باری راه آهن انتخاب شد. در این طرح کلیه نیازهای عملیاتی راه آهن و نحوه به کارگیری تجهیزات ردیابی برای پاسخ به نیازهای موجود بررسی شد و سازوکارهای لازم برای گسترش حوزه عملکرد طرح به کل شبکه ریلی کشور پیشنهاد گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):