برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و پیاده سازی سامانه جمع آوری اطلاعات خط مونتاژ موتور پژو (ردیابی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی کامپیوتر

پژوهشگران: 
شریف پور مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1384

کارفرما: شرکت ایران خودرو

خروجی طرح: 

در این فاز از پروژه دانش فنی و تجهیزات سختافزاری و نرم افزاری و مستندات مربوطه به کارفرما ارائه شد تا توانایی سامانه را در بهبود جمع آوری، پردازش و ارائه مکانیزه اطلاعات نمایش دهد.


نوع: توسعه ای ـ کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به ساختار خط مونتاژ و آنالیز نیازهای سامانه ردیابی، سامانه ای الکترونیکی برای ردیابی خدمات و جمع آوری اطلاعات از خط مونتاژ موتور پژو طراحی و پیاده سازی شده است.
در ابتدای خط مونتاژ، یک بارکد روی هر پوسته موتور نصب می شود. سپس در هر ایستگاه مونتاژ، به صورت مستمر و در زمان واقعی اطلاعاتی از قبیل زمان و تاریخ- نام و محل اپراتور- نتیجه عملیات مونتاژ و ... با دستگاه های
data collector جمع آوری شده و از طریق یک شبکه صنعتی انتقال اطلاعات به سرور سامانه ارسال می گردد.
اطلاعات مذکور در سرور ثبت و پردازش شده و به دو صورت
online و offline در اختیار پرسنل و مدیران خط مونتاژ قرار می گیرد.
در بخش
online وضعیت موتور در لحظه قرائت بارکد بر روی LCD و LED های دستگاه های data collector نمایش داده می شود. همچنین مشروح عملیات با نرم افزار مانیتورینگ از طریق LCD سرور قابل مشاهده است.
در بخش
offline امکان دریافت گزارش هایی در سطوح مختلف، فراهم شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):